Vår miljöpolicy

Vår verksamhet skall präglas av omtanke om vår gemensamma miljö.

 

Alla föremål/förbrukningsmaterial som omhändertas eller används av företaget skall om möjligt in i system för återanvändning/ återvinning/ destruktion eller vara biologiskt nerbrytbara.

 

Snällare mot människa, maskin & miljö!

 

I den dagliga verksamheten värnar vi om miljön genom att köra alla små maskiner på Aspen alkylatbensin, som är 99 % renare än vanlig bensin. Snällare mot människa, maskin och miljö.

 

Fidde´s Trädgård AB skall följa gällande lagar och förordningar beträffande miljö och skall verka för ständig reducering av egen miljöpåverkan.

 

Vi skall fortlöpande söka ny information och informera våra anställda/ inhyrd personal i vårt miljöarbete.

 

Fidde´s Trädgård AB skall följa AFS 2001:1 ”Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete” i sin dagliga verksamhet.

/1.jpg

 

Nyhetsbrev

Trädgården är en ren njutning men kräver mellan varven en del extra omtanke och underhåll. Klippa gräs, rensa rabatter, kratta löv… Det är mycket att stå i för att få en härlig trädgård. Ta del av nyhetsbrevet för att få information av vilka arbeten som är aktuella vid de olika årstiderna.

 

Länkar

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)
UA-26064470-1-http://www.fiddes.n.nu/